Poniższe ceny są cenami brutto (nie naliczam podatku VAT), wystawiam rachunki.

TŁUMACZENIA PISEMNE:

Z języka francuskiego na język polski

Rodzaj tłumaczenia

Słownictwo

ogólne

specjalistyczne

Standard

Ekspres

Standard

Ekspres

poświadczone (przysięgłe) 1125 znaków ze spacjami

25,00 zł

29,00 zł

33,00 zł

37,00 zł

zwykłe 1800 znaków ze spacjami

26,00 zł

30,00 zł

34,00 zł

38,00 zł

Z języka polskiego na język francuski

Rodzaj tłumaczenia

Słownictwo

ogólne

specjalistyczne

Standard

Ekspres

Standard

Ekspres

poświadczone (przysięgłe) 1125 znaków ze spacjami

29,00 zł

34,00 zł

39,00 zł

42,00 zł

zwykłe 1800 znaków ze spacjami

30,00 zł

35,00 zł

40,00 zł

45,00 zł

 

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe): 1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia zwykłe: 1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami.

TŁUMACZENIA USTNE:

100,00 zł za 1 godzinę zegarową.

WYCENA I PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW:

Wycena dokumentu przeznaczonego do tłumaczenia jest bezpłatna i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

W celu uzyskania szybkiej wyceny, proszę o przesłanie czytelnych skanów dokumentów drogą elektroniczną. W przypadku zlecenia wykonania tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) na podstawie przesłanych skanów, oryginały tych dokumentów powinny zostać okazane przy odbiorze tłumaczenia.

Dokumenty można również dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.

 

Powyższy cennik należy traktować jako orientacyjny, gdyż nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Faktyczna cena usługi zostanie wskazana po zapoznaniu się z dokumentem i będzie uzależniona od tematyki tekstu i terminu wykonania tłumaczenia.