Absolwentka:

  • historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • filologii romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
  • Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/3/12.

Nauczyciel mianowany języka francuskiego.

Egzaminator maturalny przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.