Usługi  bezpośrednie dla osób fizycznych i prawnych, instytucji państwowych i przedsiębiorstw prywatnych.

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) i zwykłe z języka polskiego na język francuski oraz z języka francuskiego na język polski, pisemne i ustne, w trybie zwykłym i ekspresowym.   

Lekcje języka francuskiego dla młodzieży (m.in. przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego) oraz osób dorosłych.