Absolwentka:

- historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- filologii romańskiej na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,

- Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/3/12, prowadzący własną działalność gospodarczą.

Nauczyciel mianowany języka francuskiego w gimnazjum i liceum.

Egzaminator gimnazjalny i maturalny przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.